ApleistaZona.lt

(Ne) Turistinis miesto gidas

Gynybiniai įtvirtinimai Kuršių nerijoje. Žiema

2021/01/27 Administratorius 0 Komentarų

Praėjo lygiai 76 metai po to, kai 1945 metų sausio 28 dieną į apleistą ir užminuotą Memelio miestą įžengė raudonarmiečiai. Šiandien pasitaikė puiki proga apžiūrėti kaip niekada autentiškus gynybinius įtvirtinimus Kuršių nerijos miškuose. Marias aptraukė ledas, o termometro stulpelis nukrito taip žemai, kaip ir tomis paskutinėmis karo Klaipėdos krašte dienomis.

Atsitraukimo operacija

SSRS pajėgų puolimas prasidėjo sausio 27 dieną. Tačiau iki vakaro Raudonoji armija užėmė tik tiek, kiek buvo atsitraukusios Vokietijos pajėgos (pirmąją gynybos liniją). Temstant  16-osios šaulių divizijos 156-asis ir 249-asis šaulių pulkai pralaužė likusias Vermachto pozicijas, iš kurių ir taip buvo atitraukiamos paskutinės pajėgos, Raudonosios armijos kareiviai vakare jau buvo miesto prieigose. Iki 4 val. ryto iš pietryčių Sendvario kryptimi puolę 70-osios divizijos pulkai užėmė miesto dalį piečiau Dangės upės. Iki 5 val. trys 179-osios divizijos pulkai, puolę per Klaipėdos mišką, pasiekė Melnragę ir Bomelsvitę. Tuo pat metu 344-osios divizijos pulkai įžygiavo į miestą Tilžės plento kryptimi ir paryčiais miestas buvo užimtas. Paskutiniai Vermachto „užpakalinės apsaugos “ kareiviai paliko miestą dar ketvirtą valandą nakties ir, įsitvirtinę Kuršių nerijoje, iš 105 ir 150 mm pabūklų atakavo uosto rajoną, trukdydami raudonarmiečiams prisiartinti prie marių.

Sprogimo pėdsakai

Kuršių nerijos užėmimas buvo sekantis 4-osios smogiamosios armijos žingsnis. Gamtinės kliūties įveikimas davė vokiečiams daugiau laiko atsitraukti. Paskutiniai Vokietijos kariai apleido Kopgalį sausio 30 dieną. Amunicija, ginkluotė ir visa vertinga įranga turėjo būti sunaikinta. Gynybiniai įtvirtinimai buvo apleisti.

Sniege palaidotas „Koch” kulkosvaidžio lizdas
Pabūklo aikštelė
Buvęs amunicijos sandėlis
Nusileidimas į elektrinės bunkerį
Flakbatterie Standhalle
Standhalle griuvėsiai
Standhalle baterijos pabūklo aikštelė
Hirschwiese baterija miške – vos matoma
Šiems smėlio maišams jau daugiau, nei 76 metai
Flak 30 pabūklo platforma
Amunicijos sandėlis
Nusileidimas į požeminį sandėlį
Flak 30 pabūklo platforma
Susprogdinta aikštelė
Priešlėktuvinės gynybos pabūklo Flak 30 platforma
Kovinė dalis
Laipteliai į platformą

Pirmą kartą gynybinius vokiečių įtvirtinimus Kuršių nerijoje aplankiau 2012-ais metais. Galima pasidžiaugti, jog per 9 metus šie unikalūs karinio paveldo objektai buvo pastebėti visuomenės ir labiau pritaikyti turizmui. Buvo pastatyti informaciniai stendai, neseniai prie mažiau žinomų pabūklų aikštelių „Memel-Nord“ komandos dėka buvo pastatytos informacinės lentelės.

Plačiau: apleistazona.lt/gynybiniai-itvirtinimai-kursiu-nerijoje/

#Klaipėdos apskritis

Previous Post

Next Post

Parašykite komentarą

__