ApleistaZona.lt

(Ne) Turistinis miesto gidas

Gynybiniai įtvirtinimai Kuršių nerijoje

2014/08/24 Administratorius 4 Komentarai

Įžanga

Visiems yra gerai žinoma, kad Klaipėda antrojo pasaulinio karo metu ilgai buvo Vokietijos Reicho dalis. Per tą laikotarpį buvo pristatyta daug gynybinių įtvirtinimų, o ir pats Klaipėdos miestas buvo paruoštas gynybai. 1944 m. spalio mėnesį jie tapo vienu iš pagrindinių atramos taškų Klaipėdos tvirtovės gynėjams. Kuršių nerijoje iki šių dienų yra išlikę antrojo pasaulinio karo metu statyti gynybiniai įtvirtinimai. Didžioji dalis išsilaikė labai gerai. Šiandien trumpai supažindinsiu jus su vieninteliais tokio tipo įtvirtinimais Lietuvoje.

Istorija

Vokietija, 1939 metais aneksavusi Klaipėdą (Memelį) ir Klaipėdos kraštą, jau po savaitės, nieko nelaukdama, ėmė statyti pakrančių apsaugos baterijas. Vokietijai susigrąžinus Klaipėdos kraštą, pats miestas gavo naują statusą. Jau 1939 m. kovo 24 dieną miestas gavo tvirtovės statusą. Pirmuoju tvirtovės komendantu buvo paskirtas jūrų kapitonas Friedrichas Wilhelmas Fleischeris. Lietuvos kariuomenės štabo II skyriaus žvalgybos ataskaitoje apie padėtį Klaipėdos krašte iki 1939 m. kovo 30 d. skyriuje apie ,,Kariuomenes Klaipėdos krašte“ nurodoma, kad mieste yra 37-ojo artilerijos pulko II sunkioji artilerijos grupė ir jūrininkų dalinai. Skyriuje apie Krantų apsaugą nurodoma, kad ,,Vokiečiai susirūpinę Klaipėdos uosto ir krašto krantų apsauga“.

U34 mokomieji povandeniniai laivai

Antradienis, 1941 m. gegužės 1-oji. U34 mokomieji povandeniniai laivai Klaipėdoje. Karo metu Memeliui buvo suteiktas tvirtovės statusas, o jo uostas tapo vienu svarbiausiu vokiečių logistikos punktu.

1939 metais pradedama stiprinti Klaipėdos uosto ir jos pakrančių gynyba.  Aplink Klaipėdą buvo statomos priešlėktuvinės baterijos, kurias sudarė gelžbetoniniai įtvirtinimai – bunkeriai įgulai, amunicijai ir pabūklams. Šių priešlėktuvinių baterijų buvo pastatytos šešios. Kuršių nerijoje šiuo metu puikiai yra išlikusios dvi, viena – ties Kiaulės nugaros sala (Schweinsrücken), kita – prie jūros (Standhalle). Šios baterijos apjuosė miestą ir turėjo dengti miesto oro erdvę. Miestas turėjo būti apsaugotas tiek iš jūros pusės, tiek ir iš sausumos.

Fiureris aplanko Memelio uostą

1939 m. kovo 24-oji. Fiureris aplanko Memelio uostą.

Kad apsaugotų Klaipėdos uostą nuo priešo laivų, į Girulių bateriją (Memel Nord) buvo nuspręsta atgabenti 15 cm kalibro pabūklus, tokie turėjo būti ir pietinėje baterijoje Kopgalyje (Memel Süd). Šie pabūklai buvo nuimti nuo senų, nebenaudojamų laivų, pastatytų dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Šiems pabūklams buvo pastatyti du artileriniai blokai, kurių galuose ir buvo sumontuoti. Pats artilerinis blokas buvo sudarytas iš pabūklų aikštelių, šalia esančių patalpų artilerijai ir vidurinės dalies, skirtos įgulai. Gyvenamoji dalis buvo su tualetais, dušais, gyvenamosiomis patalpomis įgulai ir karininkams. Buvo įrengta katilinė, šildžiusi visą bunkerį. Taip pat buvo ir patalpa oro filtravimui, bei kondicionavimui. Šie artileriniai blokai buvo pritaikyti taip, kad žmonės juose jaustųsi kuo patogiau. Sakoma, kad vokiečių kareiviai juose gyvendavo geriau, nei namuose. Be šių dviejų artilerinių blokų, ant kurių buvo sumontuota po du pabūklus, buvo ir kiti statiniai. Tarp artilerinių blokų stovėjo ugnies kontrolės postas. Tai atskiras įtvirtinimas, skirtas taikinių paieškai jūroje ir tikslių jų koordinačių nustatymui. Ugnies kontrolės postas labiau žinomas kaip „Juodoji tvirtovė”. Plačiau „Memel Nord” bunkerį aprašysiu sekančiuose reportažuose.

1941m. birželio 22d. Vokietijos kariuomenė įsiveržė į Sovietų Sąjungos teritoriją ir nustūmė Raudonosios armijos pajėgas. Dėl sėkmingai prasidėjusio karo su Sovietų Sąjunga pasikeitė Vokietijos pakrančių gynybos strategija, Danija ir Prancūzija jau buvo užimtos, o dauguma Baltijos jūros regione dislokuotų pakrantės artilerijos baterijų prarado savo reikšmę. 1942m. pradžioje Vokietijos kariuomenei nepavyko užimti Maskvos, o 1943m. vasario 2d. patyrę pralaimėjimą prie Stalingrado vokiečiai pradėjo atsitraukti. Raudonoji armija pradėjo puolimą. 1944m. Sausio 27d. buvo nutraukta Leningrado blokada, o po to prasidėjo masinis Vokietijos kariuomenės atsitraukimas ir Raudonosios armijos kotrapuolimas. 1944 m. liepos mėnesį frontas vėl sugrįžo į Lietuvos teritoriją, liepos 10d. buvo užimta Utena, liepos 13d. Raudonoji armija užėmė Vilnių, liepos 27d. užimti Šiauliai, Rugpjūčio 1d. buvo užimtas Kaunas, Raudonoji armija sparčiai artėjo prie Klaipėdos.

Sovietų bombonešis

Sovietų bombonešis Pe-2 virš Memelio. 1944 m spalio mėnesis.

Raudonajai armijai dar neužėmus Šiaulių, vokiečių kariuomenė pradėjo artilerijos baterijų paruošimo mūšiams darbus. Buvo nuspręsta sustiprinti Klaipėdos oro erdvės gynybą.Flak Turm Į Kiaulės nugaros bateriją Smiltynėje buvo atgabenti patys galingiausi tuo metu priešlėktuviniai pabūklai – 12,8 cm kalibro Flak 40″. Tai labai galingi pabūklai, skirti oro erdvės gynybai, galėję dengti net 20 km spinduliu. Jie galėjo būti naudojami tiek žemės, tiek jūros taikiniams naikinti.  Ši, kaip ir kitos miesto priešlėktuvinės baterijos, pasižymėjo ginant miestą 1944 metų spalio mėnesį. Jos smarkiai prisidėjo prie to, kad miestas atsilaikė ilgiausiai iš visų Vokietijos miestų – 115 dienų.

Padidėjus Raudonosios armijos karinių oro pajėgų aktyvumui, Kuršių Nerijoje buvo dislokuoti sunkvežimiai su ant jų sumontuotais 20mm priešlėktuviniais kulkosvaidžiais.

Kulkosvaidis


 Išlikę gynybiniai įtvirtinimai:

Jachmann” arba Memel Süd”

Schweinsrücken

Standhalle”

• Hirschwiese”

• Radio lokacinio įrenginio pamatai

• Šaudmenų arsenalas

Pietinė Kiaulės nugaros pabūklo platforma

• Rytinė Kiaulės nugaros pabūklo platforma

Elektrinės bunkeris

Koch” kulkosvaidžių lizdai


Persikėlus į Smiltynę pradedame eiti jūrų muziejaus link. Pati pirmoji pakrantės apsaugos artilerijos baterija, kurią šiandien lankysime yra įsikūrusi šalia muziejaus.

Jachmann

Baterija Memel-Süd. Jachman. Baterija buvo pavadinta Vokietijos viceadmirolo Eduard von Jachmann vardu . Pakrantės gynybos artilerijos baterija statyta 1939 metų pavasarį. Objektas vietinių labai dažnai yra aprašomas, kaip neišlikęs” ir jam ilgai nebuvo skirtas joks dėmesys. Šioje pakrantės artilerijos baterijoje keturi 150mm jūriniai pabūklai SKL-45 taip ir liko sumontuoti tik laikinosiose betoninėse platformose. Netoliese buvo pastatytas ir dviaukštis bunkeris – ugnies kontrolės postas.

Pabūklo aikštelėJachmann baterijos aikštelė.

Memel-Süd dengimasMemel Süd dengiamoji zona.

AikštelėLaikinoji aikštelė.

Susprogdintas statinys

Tarybiniais metais susprogdintas dviaukštis bunkeris.

ugnies kontrolės postas, susprogdintas 1979 m. Vytauto Tamošiūno asmeninis archyvas. (2)Statinys buvo susprogdintas 1979 metais. Vytauto Tamošiūno asmeninis archyvas.

AikštelėDar viena aikštelė.

VaržtasPabūklo tvirtinimo varžtas.

PamataiTolimačio bokšto liekanos.

StatinysKvadratinė neaiškios paskirties aikštelė.

Taip pat prie Jachmann baterijos buvo sumontuoti ir priešlėktuviniai 20 mm Flak-30 kulkosvaidžiai.

Toliau judame Karaliaučiaus link. Baterija yra įsikūrusi kopose. Keliantis per senąją perkėlą eiti iki jos reikia labai nedaug.

Standhalle

Ši pakrantės apsaugos baterija buvo pastatyta 1939 metais. Buvo ginkluota 15 cm kalibro pabūklais. Pokario metais čia įsikūrė pasieniečiai. Dar ir dabar puikiai yra išlikę jų pėdsakai.

Standhalle pagrindinis įėjimasStandhalle baterijos zonaStandhalle baterijos platformosStandhalle baterija. Einam toliauStandhalle pagrindinis įėjimas žvelgiant lauko linkAlbertas prie įėjimoDalis įrengimų yra išlikęDalis įrengimų yra išlikę.

PraėjimasUžmūrytas praėjimas į pabūklo aikštelę.

Pirmasis užverstas įėjimasŠviestuvo skeletasŠviestuvo skeletas.

Atrasta literatūraStandhalle pagrindinis koridoriusPagrindinis koridorius.

Kazematas

Tipinis digerio portretasTipinis digerio portretas.

Pirmieji stelažaiDar vienas smėliu užpiltas praėjimasDar vieni stelažaiBidonasStandhalle pragaro vartaiŠarvuotos gelžbetoninės durysŠarvuotos gelžbetoninės durys.

SklendėVentiliacijos sklendė.

IšėjimasUžpiltas praėjimas.

Albertas fotografuoja durisStandhalle pabaiga

Radio lokacinio įrenginio pamatai

Sekantis objektas Jūsų lauks ties naująja perkėla, ant Hageno kalno. Antro pasaulinio karo metu, traukiantis reicho armijai, aukščiausia kopa įgavo strateginę reikšmę. Tai liudija išlikę apkasų bei pastatų pėdsakai.radaro lentele Ne vienerius metus buvo spėliojama, kas stovėjo šioje vietoje. Galiausiai ant kalno esantys gelžbetoniniai stovai buvo identifikuoti kaip radio lokacinio įrenginio pamatai. Tai padėjo nustatyti rasta įrenginio identifikacijos lentelė.

 

 

Vielos ant Hageno kalnoRadaro pamatai 1Radaro pamatai 3

 

SkeveldraEinant toliau tenka šiek tiek paklaidžioti. Neringos kalnas priešingai, nei Hageno yra labai miškingas. Būtent Neringos kalno papėdėje tarp medžių yra pasislėpęs sekantis objektas.

Hirschwiese

Pakrantės artilerijos baterija buvo pastatyta 1944m. ir apginkluota 15cm SKC/28 pabūklais.

Beterijos išlikusi platformaSurūdijęs varžtasFlak'o varžtai

AikštelėDar viena pabūklo aikštelė.

VaržtaiSmėlio maišaiSmėlio maišų barikados.

Maišas

Netoliese taip pat aptikome nedidelę patalpą:

Pabūklo amunicijos slėptuvėPabūklo amunicijos slėptuvė 2Tikriausiai čia būdavo laikoma pabūklo amunicija.

HirschwieseIš oro pabūklo aikštelė – vos matoma.

vielaNuotrauka iš interneto. Fotografuota kažkur Normandijoje.

Raudonai apibrėžiau metalinį spygliuotos vielos stovą. Tokie stovai būdavo 150cm – 200cm aukščio, turėjo plokščią pagrindą ir būdavo įkasami šiek tiek į žemę. Daug tokių reliktų išliko prie buvusių apkasų linijų. Dalis – taip tat Kuršių Nerijoje.

Spygliuota vielaSpygliuotos vielos kuoleliai pajūryje. Pirminė apsauginė linija prieš pėstininkus.

Spygliuota vielaSpygliuota vielaSpygliuota vielaSpygliuota vielaSpygliuota viela

Koch” kulkosvaidžių lizdai

Koch bunkerisŠtai tokie nedideli bunkeriukai būdavo išdėstyti tam tikru atstumu ir sujungti vienu apkasu. Juose būdavo įrengiami kulkosvaidžiai. Spėjama, kad tokie lizdai buvo statomi tam, kad pristabdyti priešą. Panašūs, bet dengti „kochai” būdavo naudojami kaip stebėjimo postai.

Lizdas nukreiptas miesto linkLizdas nukreiptas miesto link.

Jungiantis apkasasJungiantis apkasas.

LizdasLizdas ties jūrų muziejumi.

ĮėjimasĮėjimas į „kochą”.

LizdasSudaužytas lizdas miške.

Tokių lizdų pilna visame miške. Sekantis objektas, kurį aplankysime buvo labai svarbus karo metais. Nuo Hirschwiese” baterijos iki jo yra apie 2km kelio.

Šaudmenų arsenalas

Šaudmenų arsenalasBunkeryje buvo įrengta priešlėktuvinių pabūklų šaudmenų saugykla su šešiomis šaudmenų sandėliavimo patalpomis ir sprogdiklių sandėliu.

Šaudmenų sandėlis

Trimatis sandėlio modelis.

Požeminis įėjimasIš rytų pusės buvo įrengti du požeminiai įėjimai.

ArkosArkos.

Arkos

Sprogdiklių sandėlys

Arkinės durų angosKeturios didžiosios patalpos buvo sujungtos trijų eilių arkinėmis durų angomis. Prie sienų buvo sumontuoti stelažai šaudmenų sandėliavimui. Patalpų vėdinimui buvo įrengtos ventiliacinės angos.

Tvirtinimo elementaiStelažų tvirtinimo elementai.

PatalposŠaudmenų sandėliavimo patalpos.

DėžėSprogdiklisSprogdiklio likučiai.

„Zeitzünder” sprogdiklių dėžėIšlikus „Zeitzünder” sprogdiklių dėžė.

Pagaminta 1942 metaisPagaminta 1942 metais.

Siaurasis geležinkelis

Karo metu šaudmenų transportavimui buvo naudojamas siaurasis geležinkelis.

Einant toliau prieisite Alksnynės gynybinį kompleksą. Tai nacistinės Vokietijos administracijos statytas gynybinis įtvirtinimas, skirtas apsaugoti Klaipėdos miestą nuo sovietų aviacijos antskrydžių ir artilerijos apšaudymų 1945 metų pradžioje.

Betoninis keliasĮ hitlerininkų fortus veda senas vokiečių nutiestas betoninis kelias.

Atkreipkite dėmesį į paliktus tarpus betone. Tarpai buvo palikti, jog juos užpildytų smėlis ir priešo aviacija sunkiau galėtų pastebėti taikinį.

Schweinsrücken

Schweinsrücken schema

Bateriją sudarė keturių pabūklų su ginklais platformos, įrengtos trapecijos kampuose su ugnies koregavimo postu centre. Pabūklų platformas jungė koridoriai, kuriuose buvo įgulos gyvenamos patalpos su atlenkiamais gultais, patalpa karininkams, šaudmenų kazematai, dušinės, tualetai, generatorių patalpos. Baterija turėjo autonominį šildymą, elektrą, oro slėgio reguliavimo sistemą. Vienoje baterijos patalpoje buvo įrengta operacinė. Visos pabūklų platformos ir ugnies valdymo centras turėjo įrengtus požeminius įėjimus. Du atskiri įėjimai įrengti tarp įgulos gyvenamųjų kazematų.

Rytinės pusės pabūklo platforma 1

 

Rytinės pusės pabūklo platforma 2Rytinės pusės dvi pabūklų platformos buvo pastatytos ne pagal tipinį projektą. Po karo jos buvo iš dalies išsprogdintos.

Įėjimas į bunkerįĮėjimas į bunkerį.

Apžėlusi Flak’o platformaApžėlusi Flak’o platforma.

Platforma iš viršausSiena ties nusileidimuSprogimo banga įgriovė sieną ties nusileidimu.

AikštelėUgnies koregavimo posto aikštelė.

Įgulos kazematas 1Įgulos kazematas 2Įgulos kazematas.

Vakarinis koridoriusVakarinis koridorius.

Karininkų kazematasSeifas karininkų kazemateSeifas karininkų kazemate.

OperacinėOperacinės patalpa.

Plytelės tamburePlytelės tambure.

Dar vienas įgulos kazematasDar vienas įgulos kazematas.

Apaugęs įėjimas į bunkerį

 

Užrašas dušeUžrašas duše „Kein Trinkwasser”.

Šildymo sistemos kazematasŠildymo sistemos kazematas.

Koridorius prie kazematoVentiliacijos įrangos kazematasVentiliacijos įrangos kazematas.

PakilimasPakilimas į pabūklo aikštelę.

Karo metu baterijoje buvo sumontuoti kelių kalibrų pabūklai:

8.8 cm SKC/30

8.8 cm SKC/40

12.8 cm SKC/40

Taip pat ir du 150cm skersmens prožektoriai.

150cm skersmens prožektorius

 

Pietinė Kiaulės nugaros pabūklo platforma

Pietinė Kiaulės nugaros pabūklo platformaPlatforma buvo pastatyta Flak 30 priešlėktuviniam pabūklui. Pabūklas turėjo vieną ar kelis vamzdžius (Flak 38 modifikacija)Flak 38 modifikacija, šaudančius 20mm kalibro šoviniais. Po pabūklo platforma buvo įrengtas kazematas įgulai, kelios šovinių ir amunicijos sandėliavimo patalpos. Ši pabūklo platforma unikali tuo, kad vienintelė išsaugojo kamufliažinės dangos pėdsakus. Ant dviejų išorinių sienų išliko gelsvų ir žalsvų dažų. Taip pat išliko ir metalinės kilputės, prie kurių tvirtinosi kamufliažinis tinklas. Į platformą ir kazematą buvo galima patekti vieninteliu požeminiu įėjimu su laiptais.

Bunkeris

Pietine KN platforma

Platformos trimatis modelis.

Kazematas

Vienintelis kazematasVienintelis kazematas.

Pabūklo platforma buvo sunkiai pastebima priešo aviacijaiPabūklo platforma buvo sunkiai pastebima priešo aviacijai.

Nusileidimas nuo platformos į kazematąNusileidimas nuo platformos į kazematą ir amunicijos sandėliavimo patalpos.

VentiliacijaVentiliacijos anga.

Rytinė Kiaulės nugaros pabūklo platforma

Rytinė Kiaulės nugaros pabūklo platforma

Į platformą ir kazematą galima patekti vieninteliu išorėje įrengtu įėjimu.

Platforma savo ginkluote niekuo nesiskyrė nuo pietinės platformos. Kazematas įgulai buvo įrengtas požeminėje dalyje šalia pabūklo platformos, kurio vidines pertvaras suniokojo po karo įvykdytas sprogdinimas, siekiant sunaikinti platformos viduje rastus pabūklų sviedinius.

Bunkeris

Tai kas liko iš kazematoTai kas liko iš kazemato.

Kazematas

Flak'o tvirtinimo vieta

 Ventiliacija

Ant kalnelio esantys įtvirtinimai – puiki vieta papietauti.

Elektrinės bunkeris

pagrindinis požeminis įėjimas

Pietrytinėje bunkerio dalyje buvo įrengtas pagrindinis požeminis įėjimas.

Kazematinis elektrinės bunkeris, kuris tiekė elektrą prožektoriams. Bunkeryje buvo įrengti variklių ir valdymo įrenginių kazematai, degalų ir vandens aušinimo rezervuarų kazematai, vandens atsargų ir dušinės patalpos, dvi patalpos įgulai su avariniu išėjimu. Bunkerio kazematų durys buvo slankiojančios konstrukcijos, pagamintos iš armuoto betono. Valdymo įrenginių kazemato sienos buvo iškaltos medinėmis kartelėmis, prie kurių buvo tvirtinamas metalinis tinklas, saugojęs įrenginius nuo betono atplaišų bunkerio apšaudymo metu.

Laiptai

Kiaulės nugaros elektrinėBunkerio trimatis planas.

Durų konstrukcijaSlankiojančių durų konstrukcija.

Variklių kazematasVariklių kazematas.

KilposMetalinės kilpos variklių tvirtinimui.

Kazematų durys buvo slankiojančios konstrukcijosValdymo įrenginių kazematasValdymo įrenginių kazematas.

Vienintelis koridoriusVienintelis koridorius.

DušasDušas.

Patalpa prie avarinio išėjimoAnt sienos tarp visų kitų užrašų šis išsiskyrė savo turiniu

Ant sienos tarp visų kitų užrašų šis išsiskyrė savo turiniu. Vertimas: Aš su savo geru draugu Helmutu, 1945 metais gynėme šią aukštumą, su juo ir kitais kareiviais papuolėme į nelaisvę pas rusus, ant rusiška ir kita nacija nepykti…

Avarinis išėjimas

Avarinis elektrinės išėjimas.

Avarinis

Vertėtų paminėti, jog Kuršių Nerijoje antrojo pasaulinio karo metais taip pat buvo dislokuotas ir gražuolis 210mm kalibro ,,Mörser“ pabūklas.21cm Morser

Pabūklas rytų fronte.

1945m. sausio 25d. prasidėjo karinių pajėgų evakuacija iš Klaipėdos. Kuršių Nerijoje buvusios baterijos pridengė likusios kariuomenės atsitraukimą iš miesto. Miestą užėmus Raudonajai armijai į jį artilerijos ugnį atidengė priešlėktuvinės ir kranto apsaugos artilerijos baterijos. Vokiečių baterijas bombardavo Sovietų lėktuvai. Sausio 30d. Raudonoji armija užėmė Kuršių Neriją, kovos dėl Klaipėdos baigėsi.


 

Turite klausimų? O gal norite pasidalinti savo informacija?

apleistazona@gmail.com

Už pagalbą renkant informaciją dėkoju Klaipėdos APK fortifikacijos tyrinėtojams Titui Tamkvaičiui ir Arūnui Džiugeliui.

Šaltiniai: ww2incolor.com; miestai.net; nordfront.se; antraspasaulinis.net; wikipedia.de; ww2images.blogspot.com; bundesarchiv.de


 

#Klaipėdos apskritis

Previous Post

Next Post

Komentarai

 1. Ignas
  2016/04/17 - 8:22 pm

  Standhalle baterija dar vadinama Seedstrand (tariama ‘zėdštrand’).

 2. Anonimas
  2020/08/16 - 10:14 pm

  Aciu uz straipsni ir zemelapi

 3. Anonimas
  2022/02/11 - 6:10 pm

  Dar nėra vienos bunkerio, kuris buvo atrasta po didelio gaisro.

  • Administratorius
   2022/02/19 - 1:45 pm

   Ten buvo lauko įtvirtinimai, o ne betoninis bunkeris.

Parašykite komentarą

__