ApleistaZona.lt

(Ne) Turistinis miesto gidas

Flakbatterie Götzhöfen

2016/02/10 Administratorius 0 Komentarų

Visai neseniai aprašiau priešlėktuvinę artilerijos bateriją Nordmole. Šiandien susipažinsime su dar viena. Priešlėktuvinė artilerijos baterija Götzhöfen taip pat yra statyta pagal Fla-2 modelį.  Šiandien ją galima aptikti Gedminų rajone šalia „Klaipėdos kranų“. Šios baterijos statybos prasidėjo 1939 metais ir taip pat buvo padalintos į du etapus. Antrojo etapo metu čia buvo atgabenti 88 mm sunkieji pabūklai, o netoliese pastatyta amunicijos saugykla.  Jau 1939 metais joje bazavosi 217-asis priešlėktuvinės jūrų artilerijos divizionas. Bėgant metams divizionas porą kartų buvo išformuotas ir išsiųstas svetur, bet galiausiai 1942 m. rugpjūčio mėnesį kariai buvo pristatyti į Klaipėdą ir išbuvo čia iki galo.

Žemėlapis Gotzhofen

1944 metais baterija jau buvo puikiai ginkluota ir labai prisidėjo prie miesto gynybos. 1944-ųjų metų spalio 10-22 dienomis Raudonoji armija pirmą kartą bandė šturmuoti puikiai įtvirtintą Klaipėdos miestą, tačiau puolimus lydėdavo išankstiniai vokiečių artilerijos apšaudymai, Sovietų karinės pajėgos pirmojo šturmo metu patyrė nesėkmę. Kapitono Leitenanto Bernhardo Sperlicho teigimu iki 1945m. sausio 20d. baterijoje ,,Götzhöfen“ nebuvo žuvęs nei vienas įgulos narys.

PlatformaApžėlusi platforma. Praeitų metų vasara.

Pabūklo platforma

Pabūklo platformaAmunicijos saugyklaAmunicijos saugyklos bunkeris.

1945m. sausio 25d. prasidėjo Vokietijos karinių pajėgų evakuacija iš Klaipėdos. Tą pačią dieną palikusi savo karinį turtą evakavosi baterijos ,,Götzhöfen“ įgula. Likimo valiai buvo palikta 9000 vnt. 105mm artilerijos sviedinių, 37mm artilerijos sviedinių ir 20mm priešlėktuvinių kulkosvaidžių šovinių. Baterijos įgula laivu ,,Sanga“ buvo išplukdyta į Piliavą. Palikti artilerijos pabūklai ir kita įranga buvo sunaikinti. Miestas apsuptyje atsilaikė 115 dienų.

Baterija šiandien:

Neseniai sklypas buvo nupirktas ir prasidėjo teritorijos tvarkymo darbai. Stumdant žemes buvo pažeisti požeminiai jungiamieji koridoriai. Tolimesnis bunkerio likimas nėra aiškus. Visiems istorijos tyrinėtojams labai rekomenduoju čia apsilankyti, kol objektas dar nesulygintas su žeme.

Buldozeris

 

 

Bunkeris

Už informaciją dėkoju Klaipėdos APK fortifikacijos tyrinėtojui Titui Tamkvaičiui.


Taip pat kviečiu paskaityti:

http://www.apleistazona.lt/flakbatterie-nordmole/

http://www.apleistazona.lt/memelio-sleptuves/

http://www.apleistazona.lt/gynybiniai-itvirtinimai-kursiu-nerijoje/


Greitu metu aprašysiu ir likusias Klaipėdos miesto artilerijos baterijas. Laukite tęsinio!

#Klaipėdos apskritis

Previous Post

Next Post

Parašykite komentarą

__